Infrastructuursector uit zorgen over wetsvoorstel Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Stichting DINL maakt zich grote zorgen om de gevolgen van het kabinetsvoorstel waarin een aanpassing op de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) wordt voorgesteld. Het huidige wetsvoorstel heeft naar het oordeel van DINL ingrijpende consequenties voor de Nederlandse economie, de positie van de Nederlandse digitale infrastructuursector, de tienduizenden (internationale) bedrijven die actief zijn
Bron: http://infosecuritymagazine.nl/2015/09/03/infrastructuursector-uit-zorgen-over-wetsvoorstel-wet-op-de-inlichtingen-en-veiligheidsdiensten/