'Leidraad voor ethische hackers biedt hackers weinig zekerheid'

De leidraad voor ethische hackers van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie biedt hackers weinig zekerheid. Een bedrijf kan na een 'ethische hack' immers nog steeds aangifte doen als het bedrijf van mening is dat deze toch op onverantwoorde wijze is uitgevoerd. Ook het Openbaar Ministerie blijft de vrijheid houden hackers naar eigen inzicht te vervolgen. Dit stelt Mitchell Paardekooper van Van Bavel Advocaten op de website Business Crime Defence.
Hackers krijgen door de leidraad van Opstelten weinig zekerheid
"Als het Ministerie serieus is over de belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid van melders bij het ontdekken van kwestbaarheden in systemen, dan zou men de melders meer tegemoet kunnen komen door na te denken over een strafuitsluitingsgrond. Zo zou je mogelijk kunnen bepleiten dat er bij een hack die is ingegeven uit ethische motieven sprake is van de uitzonderlijke situatie waarin door het plegen van een strafbaar feit het onderliggende rechtsgoed dat de strafbepaling beoogt te beschermen juist gediend wordt", schrijft Paardekooper.
Ethische hackers vergroten de veiligheid
Paardekooper stelt dat een hack die een datalek aan het licht brengt en op verantwoorde wijze wordt gemeld aan bijvoorbeeld de systeembeheerder de veiligheid van gegevens juist tegemoet komt. De hacker stelt de beheerder immers in staat de veiligheid van het systeem te (laten) vergroten, waardoor de gegevens beter zijn beschermd. Paardekooper stelt dan ook dat ethische hackers het rechtsgoed dat een strafbepaling zoals computervredebreuk beoogt te beschermen juist dienen.