Hoeveelheid spam in 2012 sterk gedaald

Spammers blijken in 2012 minder actief te zijn geweest dan een jaar eerder. Het aantal verzonden spamberichten is met maar liefst 53 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Dit blijkt uit cijfers van Eleven, leverancier van oplossingen voor het beveiligingen van e-mail.
Spammers zijn in 2012 minder actief geweest dan in 2011
De hoeveelheid spam blijkt in 2012 op het laagste niveau in jaren te hebben gelegen. Van alle e-mailberichten was in 2011 nog ruim 87 procent spam. Eleven berekent dat dit percentage in 2012 op 75,8 procent lag. De beveiligingsspecialist kan geen verklaring geven voor de explosieve daling van de hoeveelheid spam.
Meer malware
Tegelijkertijd is het aantal verzonden e-mails dat malware bevat in 2012 toegenomen. 0,06 procent van alle e-mail bevatte in 2011 bekende virussen. Dit percentage komt in 2012 uit op 0,4 procent, een stijging van maar liefst 226 procent. Eleven verwacht dat het aantal e-mailberichten met malware in 2013 verder toeneemt.
Eleven meldt daarnaast dat 2012 het eerste jaar is waarin ‘drive-by’ aanvallen een belangrijke rol hebben gespeeld in de verspreiding van malware. Het gaat hierbij om e-mail berichten die de ontvangert probeert te overtuigen op een link in het e-mailbericht te klikken. De website die de ontvanger hierdoor opent bevat echter malware, die automatisch op de computer wordt geïnstalleerd.
Spear phishing
Daarnaast is spear phishing in 2012 een serieus probleem uitgegroeid. Hackers blijken zich steeds vaker te richten op zeer kleine groepen of individuele ontvangers, die zij aanvallen met behulp van phishing-e-mailberichten.