Minister Kamp: ‘Ook eindgebruikers zijn verantwoordelijkheid voor veiligheid soft- en hardware’

De verantwoordelijkheid voor veilige hard- en software kan niet volledig bij leveranciers worden gelegd. Ook eindgebruikers spelen een belangrijke rol in de ontwikkelingen van veiligere ICT-producten en –systemen. Minister Kamp van het ministerie van Economische Zaken roept eindgebruikers daarom op de juiste eisen te stellen aan de beveiliging van door hen aangeschafte systemen.
Kamp: 'Leveranciers en eindgebruikers zijn samen verantwoordelijk voor de veiligheid van hard- en software'
"De verantwoordelijkheid hiervoor kan niet eenzijdig worden belegd maar raakt aan eindgebruikers en leveranciers", schrijft Kamp in een brief aan de Tweede Kamer over de Digitale Agenda.nl. Leveranciers hebben volgens de ministerie een zorgplicht, wat betekent dat zij de taak hebben veilige ICT-producten en –systemen te leveren.
Gesprekken met verschillende partijen
Minister Kamp laat weten dat het ministerie van EZ met ICT-Nederland, CIO Platform, Netelcom en andere partijen in gesprek is over de mogelijkheden om het bewustzijn van veiligheidsaspecten bij zowel gebruikers als leveranciers te verhogen. Deze gesprekken moeten uiteindelijk leiden tot betere veiligheid van hard- en softwareproducten.
Daarnaast bekijkt Kamp de mogelijkheid in 2013 een normenkader te introduceren voor het ontwikkelen van veilige software. Dit normenkader moet de weg vrijmaken voor een certificering. “Brancheorganisatie ICT Nederland heeft in samenwerking met privaatpublieke programma Digivaardig & DigiVeilig in november 2012 de website 'Bescherm je bedrijf' gelanceerd, waar bedrijven beveiligingsvragen kunnen doorlopen en praktische handreikingen krijgen. Dit geeft bedrijven een goed inzicht in hun beveiligingsbehoeften, en stelt hen in staat hun rol als opdrachtgever goed in te vullen”, schrijft Kamp verder.