Urausy-malware vermomt zich als Firefox-update

Nieuwe malware gijzelt de computer van gebruikers en belooft deze na betaling van losgeld weer vrij te geven. Het blijkt te gaan om Urausy-malware, die ook wel bekend staat als trojan.ransom of het ‘Ukash politievirus’.
Mozilla Firefox
De malware gijzelt de computer van gebruikers en claimt dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan illegale praktijken waaronder het bezit van kinderporno. Urausy vraagt gebruikers om losgeld en belooft de computer weer te geven zodra dit bedrag is betaald.
Update voor Firefox
Hackers verspreiden de malware als een update voor de webbrowser Mozilla Firefox. Gebruikers krijgen een waarschuwing te zien die stelt dat Firefox ‘kwetsbaar is’ en daarom moet worden voorzien van een update. Dit is echter niet waar. Gebruikers doen er ook verstandig aan deze melding te negeren en vooral niet op de knop ‘Start update process’ te klikken.
De malware is dus specifiek gericht op Firefox-gebruikers. Gebruikers van andere webbrowsers zijn geen doelwit en krijgen zodra zij een besmette website bezoeken alleen een lege webpagina te zien.
en.