CBP publiceert ‘Richtsnoeren beveiliging van persoonsgegevens’

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) publiceert de ‘Richtsnoeren beveiliging van persoonsgegevens’. De richtsnoeren leggen uit hoe het CBP bij het onderzoeken en beoordelen van beveiliging van persoonsgegevens de beveiligingsnormen uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) toepast.
Collega bescherming persoonsgegevens
De richtsnoeren vormen de verbindende schakel tussen het juridisch domein met daarbinnen de eisen uit de Wbp en het domein van de informatiebeveiliging waarin de noodzakelijke kennis en kunde aanwezig is om daadwerkelijk aan die eisen te voldoen. De richtsnoeren treden op 1 maart 2013 in werking.
Persoonsgegevens staan in honderden bestanden
De gegevens van de gemiddelde Nederlander zijn opgenomen in honderden tot duizenden adresbestanden, zowel in de publieke als private sector. Het CBP stelt dat iedereen erop moet kunnen vertrouwen dat zijn of haar persoonsgegevens voldoende worden beveiligd en verlies, diefstal of misbruik van de gegevens wordt voorkomen.
"Verantwoord omgaan met persoonsgegevens staat of valt met een adequate beveiliging. Denk na over beveiliging voordat je persoonsgegevens gaat verzamelen en laat het een blijvend punt van aandacht zijn", aldus Wilbert Tomesen, collegelid van het CBP.