Motiv wordt verantwoordelijk voor ICT-beveiligingssystemen Europol

Beveiligingsspecialist Motiv wordt verantwoordelijk voor de levering van ICT-beveilgigingssystemen en ondersteunende diensten aan Europol. Hiervoor hebben de twee partijen een contract gesloten met een waarde van 16 miljoen euro en een loopduur van acht jaar.
Motiv
Europol stelt dat het contract met Motiv moet leiden tot ‘een fundamentele en belangrijke financiële en infrastructurele investering in de ICT-beveiliging van de organisatie’. Dit zou dan ook aanleiding zijn geweest het contract een loopduur van maar liefst 8 jaar te geven.
Levering, onderhoud en advies
Motiv draagt de komende acht jaar de verantwoordelijkheid voor de beveiligingssystemen en alle diensten om deze systemen te ondersteunen. Deze verantwoordelijkheid heeft betreking op de levering, het onderhoud, het leveren van advies aan Europol en het integreren van systemen met bestaande diensten. Naast de levering van het systeem gaat Motiv ook opleidingstrajecten verzorgen voor medewerkers van Europol.