De VN pleiten voor internationale wetgeving tegen cybercriminaliteit

De Verenigde Naties (VN) roepen overheden op nieuwe nationale en internationale wetten tegen cybercriminaliteit op te zetten. Opsporingsdiensten zouden meer mogelijkheden moeten krijgen om cybercriminelen ook in het buitenland aan te pakken, aangezien cybercriminelen doorgaans internationaal opereren.
De Verenigde Naties pleiten voor internationale wetgeving tegen cybercriminaliteit
Onderzoek van de VN toont aan dat cybercriminaliteit moeilijk aangepakt kan worden doordat het moeilijk of zelfs niet mogelijk is om bewijzen te verzamelen tegen internationale cybercriminaliteit. De voornaamste aanleiding hiervoor is een gebrek aan internationale samenwerking. Ook stelt de organisatie dat nationale wetgeving in de weg kan staan bij een nationale aanpak.
Nationale wetgeving hervormen
De internationale organisatie roept daarom op nationale wetgeving te hervormen en eventuele conflicten op te lossen. Daarnaast pleiten de VN voor het opzetten internationale wetten om cybercriminaliteit op internationaal niveau aan te kunnen pakken.
De VN stelt dat bij het opstellen van internationale wetten onder andere goed gekeken moet worden naar bestaande wetgeving op het gebied van vrijheid van meningsuiting.
Via: Webwereld