'Bedrijven hebben ten oprechte nauwelijks aandacht voor MDM'

Het gebruik van smartphones en tablet binnen bedrijven is populair. Het merendeel procent van de bedrijven investeert in mobiliteit met de inzet van smartphones en tablet. Op het beheer van deze mobiele apparaten wordt echter veel minder gelet.
'Mobile Device Management verdient meer aandacht'
Onderzoek van IDC in opdracht van IFS toont aan dat 65 procent van de bedrijven investeert in smartphones en tablet. Slechts 7 procent van de bedrijven is investeert echter ook in Mobile Device Management (MDM) om de mobiele apparaten te beveiligen. Beveiliging is dan ook een onderwerp wat van bedrijven weinig aandacht krijgt.
IDC waarschuwt voor de risico's van het ontbreken van MDM en stelt dat het zonder een degelijke MDM-oplossing nauwelijks mogelijk is een mobiel apparaat effectief te beveiligen. Bij verlies of diefstal van het apparaat is het zonder een MDM-oplossing niet mogelijk deze te wissen of te blokkeren. Jason Andersson, programmadirecteur bij IDC, is dan ook van mening dat de beveiliging van mobiele apparaten meer aandacht zou moeten krijgen.