GFI EndPointSecurity 2013 vereenvoudigt identificatie van risico’s op datalekken

GFI Software kondigt GFI EndPointSecurity 2013 aan. De nieuwe versie van GFI EndPointSecurity biedt IT’ers de mogelijkheid zelf te bepalen en controleren welke informatie naar welke endpoints wordt gestuurd. Ook krijgen IT-beheerders de mogelijkheid vast te stellen welke endpoints een grotere kans hebben om een bron voor datalekken te worden.
GFI EndPointSecurity
De oplossing beschikt over een feature waarmee risicoanalyses uitgevoerd kunnen worden. Verbeterde intelligente data awareness-mogelijkheden identificeert wanneer gevoelige data gekopieerd worden naar externe storage, zoals een USB-stick of een smartphone en op deze manier het kantoor verlaten. Denk hierbij aan creditcardgegevens, sofinummers, medische dossiers, personeelsgegevens en financiële informatie.
Scannen op vertrouwelijke informatie
Zodra een bestand verplaatst wordt naar een endpoint wordt deze door de data awareness engine gescand op gevoelige en vertrouwelijke informatie. Hierbij wordt specifiek gelet op informatie die bij verlies kan resulteren in schending van compliance-standaarden en andere regelgeving. De risicoanalyse-functie houdt rekening met een aantal variabelen zoals endpoint-activiteit, risiconiveau en het type apparaat.
Vervolgens wordt het risiconiveau per endpoint en het wereldwijde risiconiveau per netwerk bepaald. Bevat een bestand gevoelige informatie die overeenkomt met de vooraf vastgestelde templates binnen de engine? Dan wordt het bestand geblokkeerd en wordt de IT-afdeling geïnformeerd.
Verbeterd dashboard
IT-beheerders beschikken over een verbeterd dashboard dat hen de mogelijkheid biedt het gehele endpoint IT-netwerk centraal te beheren. Het dashboard beheert en monitort de toegang, activiteit, rapportage en beveiliging via een agent die automatisch geüpload wordt op alle Windows devices. De 2013-versie GFI EndPointSecurity biedt ondersteuning voor Windows 8 en Windows Server 2012.
GFI EndPointSecurity is leverbaar via resellers van GFI. Pakketten zijn beschikbaar vanaf €15,75 per maand voor 250-499 gebruikers. Verschillende licenties zijn beschikbaar.