Fraudehelpdesk blijft open dankzij investeringen

De fraudehelpdesk blijft voorlopig bestaan. Het ministerie van Veiligheid en Justitie en het ministerie van Economische Zaken doen beide een bijdrage aan de helpdesk, waardoor deze in ieder geval tot eind 2014 kan blijven bestaan.
Fraudehelpdesk.nl
Burgers kunnen bij de fraudehelpdesk terecht op het moment dat zij slachtoffer worden van fraude. Het aantal meldingen van cybercriminaliteit neemt bij de helpdesk in een fors tempo toe. In 2011 kwamen nog 2.000 meldingen van cybercrime binnen. Vorig jaar lag dit aantal op maar liefst 9.000. Het totaal aantal meldingen in 2011 lag op 10.000, een aantal dat in 2012 is gestegen tot 26.000.
Financiële problemen
De fraudehelpdesk verkeerde echter in financiële problemen en moest investeerders zien te vinden om zijn website open te kunnen houden. Het ministerie van Veiligheid en Justitie draagt 750.000 euro bij aan de helpdesk, terwijl het ministerie van Economische 250.000 euro investeert. Ook het bedrijfsleven springt bij en investeert 200.000 euro.
Met de in totaal 1,2 miljoen euro die beschikbaar is gesteld kan de fraudehelpdesk in ieder geval tot eind 2014 open blijven. De Tweede Kamer had nadrukkelijk gevraagd om financiële steun om de helpdesk open te houden.