CBP: 'Overheid gaat onzorgvuldig om met persoonsgegevens'

De overheid gaat onzorgvuldig om met het verzamelen en aan elkaar koppelen van persoonsgegevens van Nederlandse burgers. De Nederlandse overheid overtreedt zelfs de wet door gegevens voor andere doeleinden in te zetten dan waar zij in eerste instantie voor zijn verspreidt. Dit stelt het College bescherming persoonsgegevens (CBP) in zijn jaarverslag.
College bescherming persoonsgegevens
Door persoonsgegevens ongevraagd voor andere doeleinden te gebruiken overtreedt de overheid volgens het CBP de Wet bescherming persoonsgegevens. Ook brengt de overheid door zijn onzorgvuldige werkwijze de veiligheid van de gegevens in gevaar. Dit is extra kwalijk aangezien de overheid burgers verplicht stelt deze gegevens af te staan.
Onrechtmatig verstrekken van informatie over huurders
Het CBP wijst in zijn jaarrapport onder andere op het onrechtmatig verstrekken van gegevens over de inkomens van huurders aan verhuurders door de Belastingdienst. Deze gegevens werden in een vroeg stadium beschikbaar gesteld om tijd te winnen. De rechter oordeelde echter dat de gegevens te vroeg zijn verstrikt en verhuurders de informatie daarom niet mogen gebruiken.
Jacob Kohnstamm, voorzitter van het CBP, stelt dat de overheid met zijn werkwijze het vertrouwen dat burgers in de overheid stellen ondermijnt. De privacywaakhond stelt dat de overheid het voor de burger inzichtelijker moet maken welke persoonsgegevens waar en waarom bewaard worden.