PinkRoccade Local Government koppelt met Kennisbank Burgerzaken Reed Business Media

PinkRoccade Local Government, onderdeel van Total Specific Solutions, lanceert vanaf het vierde kwartaal van 2013 haar Burgerlijke Stand-apps. Het betreft de burgerzaken-apps iGeboorte, iHuwelijk, iOverlijden en iNaam en Geslacht. Binnen deze nieuwe apps wordt een koppeling naar Kennisbank Burgerzaken van Reed Business Media gerealiseerd.

PinkRoccade Local Government

Lancering apps Burgerlijke Stand
Het veranderend gemeentelandschap vraagt om een nieuwe aanpak, die anticipeert op de toekomst. Kernbegrippen daarbij zijn: meer selfservice door de burger, meer innovatie van werkprocessen en maximale toepassing van digitale technologische oplossingen. Kortom: we staan aan het begin van enorme veranderingen voor de gemeenten. Die ondersteunt PinkRoccade Local Government met moderne oplossingen, die gemeenten in staat stellen hun diensten en producten zo goedkoop mogelijk te leveren. Daarom zet PinkRoccade in op slimmer en moderner ingerichte processen, waarbij de selfservice door de burger centraal staat. Het eerste resultaat hiervan wordt in het vierde kwartaal van 2013 zichtbaar: de lancering van de Burgerlijke Stand-apps binnen iBurgerzaken.

Kennisbank Burgerzaken
Binnen deze apps wordt een koppeling naar Kennisbank Burgerzaken van Reed Business Media gerealiseerd. De Kennisbank Burgerzaken is een complete en actuele informatiebron voor de dagelijkse taken voor de directe publieke dienstverlening. Van wet- en regelgeving tot modelakten. Een gebruiker hoeft niet meer te zoeken in verschillende informatiebronnen. Met deze Kennisbank staat alle informatie op één plek. De Kennisbank is integraal onderdeel van de oplossing iBurgerzaken. Door deze unieke combinatie van iBurgerzaken en de Kennisbank Burgerzaken werken gemeenten nog efficiënter.

Voor ambtenaren is het van belang zeker te weten dat zij de juiste beslissingen nemen in lastige kwesties met betrekking tot burgers. Met de informatie uit de module Burgerlijke Stand beschikken zij over een complete en betrouwbare informatiebron voor de dagelijkse taken ten aanzien van de directe publieke dienstverlening.


De Kennisbank Burgerzaken van Reed Business Media bevat informatie over:

 • Burgerlijke Stand
  – alle actuele wet- en regelgeving inclusief commentaar en jurisprudentie
  – modelakten en modelformulieren met toelichting en informatie over geboorte, huwelijk en overlijden
  – praktische brochures over bijvoorbeeld naamswijzigingen en partnerschap
 • Landeninformatie
  Praktische informatie en tools over afstamming, naam en legalisatie, huwelijk, overlijden en (internationale) nationaliteit.
 • (Nederlandse) Nationaliteitswetgeving
  Informatie over Naturalisatie en Optie en de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN)
 • GBA/BRP
  GBA/BRP, reisdocumenten en rijbewijsdocumenten, identiteit en bescherming persoonsgegevens.
 • Verkiezingen
  Organiseer efficiënt verkiezingen met de termijnkalender, het algemeen draaiboek verkiezingen en uitgebreid commentaar op de Kieswet.