SpicyLemon introduceert beveiligingsoplossing gericht op kinderen

SpicyLemon introduceert YourSafetynet, een slimme beveiligingsoplossing die kinderen online beschermd. Naast het leveren van beveiliging leert de software kinderen ook tegen welke risico's zij zich moeten wapenen.
SpicyLemon
“YourSafetynet stimuleert ouders en kinderen om met elkaar te praten over online veiligheid. Welke risico’s zijn er en hoe vermijd je deze? Dit nieuwe product sluit daarom goed aan bij onze visie op veilig internetgebruik”, zegt Nienke Ryan, managing director SpicyLemon. De nieuwe software is dus in belangrijke gerucht op bewustwording.
Beveiliging samen met kinderen instellen
Ouders kunnen samen met hun kinderen bepalen welke content veilig is of juist onveilig. SpicyLemon moedigt ouders aan dit ook daadwerkelijk in samenwerking met kinderen te doen. “Het is belangrijk dat deze nieuwe software niet wordt gezien als een manier om je kinderen te monitoren maar vooral om in gesprek te raken met het kind. Met je kind kun je instellingen doorlopen en bekijken wanneer er een melding moet komen, bijvoorbeeld. De afspraken die je samen maakt over verantwoord internetgebruik kunnen vertaald worden naar de afspraken die ouders maken met kinderen over omgang in het“echte leven”. Wij geloven sterk dat het samen ontwikkelen van een internetbeleid, waarin vrijheid, maar ook vooral bewustzijn centraal staat, het beste is voor je kind", zegt Ryan.
YourSafetynet maakt gebruik van een intelligent herkenningssysteem om onbekende websites zelf te categoriseren. Daarnaast kunnen limieten worden gesteld aan zowel het moment waarop zaken toegankelijk zijn als de tijd die kinderen aaneengesloten van de functionaliteit gebruik mogen maken. Ook is het programma in staat activiteiten op chat clients vast te leggen en een waarschuwing af te geven aan de personen die met de kinderen chatten.