ICT-ondernemers zijn positief over Nederlandse economie

ICT-ondernemers zijn positief over de Nederlandse economie en de eigen sector. Het vertrouwen in de economie is in het eerste kwartaal van dit jaar gestegen. Ook het vertrouwen in de eigen sector groeide mee. ICT-ondernemers gaven dit vertrouwen een gemiddeld rapportcijfer van 6,1, het hoogste niveau sinds het laatste kwartaal van 2011. Kleine ICT-ondernemingen zijn het positiefst en gaven de hoogste rapportcijfers.
Nederland ICT
Dit blijkt uit ICT Kwartaalmonitor van Nederland ICT uit mei 2013. De ICT-sector laat in het eerste kwartaal van 2013 een geringe omzetgroei zien ten opzichte van een jaar eerder. De segmenten Software en Telecom & Internet groeien licht. Ook bedrijven uit het segment Dienstverlening melden tegen de verwachtingen in een kleine omzetgroei te hebben gerealiseerd. Krimp komt wel voor in het segment Hardware & Kantoortechnologie.
Werkgelegenheid
De werkgelegenheid in de ICT-sector is toegenomen, wat geheel te danken is aan het segment Software. De werkgelegenheid in de ICT-sector nam in het eerste kwartaal van dit jaar iets toe. De werkgelegenheid in de segmenten Dienstverlening en Telecom & Internet bleef gelijk, terwijl arbeidsplaatsen verdwenen in het segment Hardware & Kantoortechnologie.
Het thema van de Kwartaalmonitor, editie mei 2013 is innovatie. Hierbij lopen ICT-ondernemingen echter vaak tegen banken aan die niet willen investeren in innovatie. Maar liefst 81% van de ondervraagde ICT-ondernemingen geeft aan dat banken onvoldoende bereid zijn om innovatie te financieren. Dit is problematisch, omdat 90% van deze ondernemers van mening is dat innovatie het voornaamste middel is om bijvoorbeeld tot een groenere economie te komen.
Innovatiebeleid
72% van de ICT-ondernemers ziet wel een verbetering van het innovatiebeleid onder de kabinetten Rutte I en II. Dit is belangrijk aangezien 80% van het panel ondersteuning van onderzoek en innovatie beschouwt als het beleidsterrein dat het meest van belang is voor het ICT-bedrijfsleven. Innovatie wordt gezien als hét middel om uit de crisis te komen.
Het expertpanel van Nederland ICT stelt dat in Nederland nog teveel kansen worden gemist. Zo zijn administratieve lasten nog steeds een probleem. Bijna de helft van de ondervraagden geeft aan dat de administratieve papierwinkel reden is geen gebruik te maken van stimuleringsmaatregelen voor innovatie. Ruim een derde zegt soms af te haken uit onzekerheid over de uitkomst van een aanvraag. Nederland ICT blijft politiek Den Haag daarom wijzen op de noodzaak van administratieve lastenverlichting.