Nieuwe campagne maakt MKB bewust van gevaren cybercrime

Het ministerie van Veiligheid en Justitie en MKB-Nederland gaan met de publiek-private campagne 'Stop Cybercrime.nu' de strijd aan met cybercriminaliteit tegen het midden- en het kleinbedrijf. Dit hebben minister Opstelten en voorzitter Hans Biesheuvel bekendgemaakt tijdens het Ondernemerscongres in Rotterdam.
De campagne 'Stop Cybercrime.nu' moet het MKB bewust maken van de gevaren van cybercrime
De campagne moet nog voor de zomer worden gestart en moet ondernemers bewust maken van de gevaren van cybercriminaliteit. Uit eerder onderzoek van MKB-Nederland blijkt dat 60 procent van de ondernemers zich zorgen maakt over de beveiliging van hun systemen tegen cybercrime. Zo’n 40 procent is vorig jaar slachtoffer geweest van computervirussen, phishing en dergelijke. Bijna 45 procent geeft aan de risico’s van cybercrime niet te kennen.
De campagne is een initiatief van het Nationaal Platform Criminaliteitsbestrijding en de Taskforce Criminaliteit tegen Bedrijven. De campagne moet ondernemers bewust moet maken van de risico’s van cybercrime en hen motiveren preventieve maatregelen te nemen. MKB-Nederland, Digibewust, TNO en het Ministerie van VenJ werken voor het project samen.