Nieuwe verzekering beschermt webwinkels tegen cybercrime

Webwinkels worden regelmatig getroffen door cybercriminaliteit. Webwinkeliers kunnen zich vanaf vandaag echter tegen dergelijke praktijken verzekeren.
Nationale Nederlanden
Nationale-Nederlanden biedt naar eigen zeggen als eerste Nederlandse verzekeraar een verzekering tegen online criminaliteit aan. Het Zekerheidspakket beschermt ondernemers niet alleen tegen algemene schades door bijvoorbeeld brand of wateroverlast, maar biedt ook een dekking tegen omzetverlies door bijvoorbeeld cybercrime.
IT-calamiteiten vormen het grootste risico
Webwinkeliers zien IT-calamiteiten als hun grootste risico. Software en IT-hardwarestoringen, hostings- en providerstoringen en uitval van betalingssystemen zijn de grootste bedreigingen voor de continuïteit van de digitale winkels. Bedrijfseconomische risico’s als failliete leveranciers en afnemers worden als minder grote bedreiging gezien.
Kwijtgeraakte, beschadigde of te late bestellingen worden door webwinkels als calamiteit gezien aangezien zij hiermee het vertrouwen van klanten schaden. Brand schaadt juist de bedrijfscontinuïteit het meest. Dit staat in het vandaag gepresenteerde onderzoek Risicomanagement Webshops van TNS-Nipo uitgevoerd in opdracht van Nationale-Nederlanden. Maar liefst één op de vijf webwinkels heeft last van cybercrime.