Alleen combinatie van regelgeving, standaarden en consumentendruk kan cybercrime terugdringen

Ruim tweederde (69%) van de Nederlanders stellen dat cybercrime alleen tegen kan worden gegaan door een combinatie van overheidsregulering, industriestandaarden en consumentendruk door het toenemende gebruik van digitale kanalen zoals mobiele apps. Alleen door deze combinatie kan de online identiteit en bezittingen van Nederlandse burgers beter worden beschermd.
Alleen combinatie van regelgeving, standaarden en consumentendruk kan cybercrime terugdringen
Het nieuwe Unisys onderzoek toont daarnaast aan dat het Nederlandse publiek het niet eens is over de vraag of een dergelijke bescherming ook daadwerkelijk realiteit zal worden. Meer dan de helft (54 procent) vertrouwt er niet op dat de Nederlandse overheid maatregelen zal nemen om de online bezittingen en identiteit van burgers beter te beschermen.
Zorgen over datalekken
Nederlandse burgers blijken zich vooral zorgen te maken over datalekken bij openbare of particuliere organisaties. Zeventig procent van de Nederlandse respondenten geven aan op zijn minst enigszins bezorgd over een datalek bij hun bank, terwijl 69 procent bezorgd is over datalekken bij telecomaanbieders. Zestig procent van de Nederlandse respondenten maakt zich vooral zorgen over datalekken bij overheidsorganisaties en 56 procent geeft aan dat ongerust te zijn over risico’s bij zorgaanbieders.
Ondanks de bezorgdheid over online bedreigingen en datalekken maakt het Nederlandse publiek zich niet druk om hun persoonlijke veiligheid. Van de respondenten zegt 72 procent dat ze in de komende zes maanden niet bang zijn voor persoonlijke bedreigingen.