Opstelten: ‘Europese plannen voor databescherming zijn te duur’

Minister Ivo Opstelten van Justitie en Veiligheid maakt zich zorgen om de hoge kosten die de invoering van de Europese plannen die moeten leiden tot betere databescherming met zich meebrengt. De minister stelt in een interview met de NOS dat de invoering te duur is voor het Nederlandse bedrijfsleven.
Opstelten: ‘Invoering Europese plannen voor databescherming zijn te duur’
De kosten voor het Nederlandse bedrijfsleven werden in eerste instantie geschat op 71 miljoen euro. Dit blijkt echter veel te optimistisch te zijn. Een nieuwe schatting komt uit op een bedrag van maar liefst 1,1 miljard euro. Opstelten wil dan ook dat bij in de discussies over de plannen meer aandacht wordt besteed een het kostenplaatje.
Opstelten staat overigens niet alleen. De minister laat weten dat zijn collega’s al in januari hebben aangegeven de kosten eveneens als een belangrijk aandachtspunt te zien.