Gartner: 'Beveiligingsmarkt groeit met 8,7 procent in 2013'

De markt voor beveiligingsoplossingen en -diensten heeft dit jaar een waarde van naar schatting 67,2 miljard dollar. Dit is 8,7 procent hoger dan in 2012, toen de waarde van de markt uit kwam op 61,8 miljard dollar.
Gartner: 'Beveiligingsmarkt groeit met 8,7 procent in 2013'
Dit voorspelt onderzoeksbureau Gartner in het rapport The Future of Global Information Security. Bedrijven gebruiken steeds meer technologieën voor het beveiliging van hun organisatie. De wereldwijde markt voor beveiligingsoplossingen en -diensten maakt dan ook dit jaar opnieuw een groei door. Deze groei zet zich ook de komende jaren voort. Gartner verwacht dat de waarde van de markt in 2016 is gegroeid tot 86 miljard dollar.
Mobiele beveiliging, big data en geavanceerde doelgerichte aanvallen
Gartner identificeert drie verschillende trends die een bijdrage leveren aan de groei van deze markt: mobiele beveiliging, big data en geavanceerde doelgerichte aanvallen. Veranderingen in de manier waarop beveiliging met BYOD omgaat biedt verschillende kansen voor technology service providers (TSP's). Zo zorgt BYOD voor een verschuiving van het beveiligen van apparaten naar het beveiligen van apps en data. TSP's kunnen hiervoor profiteren van budgetten die bedoeld zijn voor de bescherming van endpoints.
BYOD-projecten zijn daarnaast vaak geconcentreerd op het verbeteren van de productiviteit van één of twee apps. Gartner stelt dat dit TSP's de kans biedt de beveiliging van apps en data te verzorgen vanuit een eigen omgeving, waardoor deze gescheiden van van de IT-omgevingen van klanten. Tot slot kunnen TSP's kansen creëren door goed te begrijpen via welk apparaat en op welke wijze gebruikers vandaag de dag actief zijn.
Big data
Ook Big Data biedt volgens Gartner allerlei kansen. De hoeveelheid data die nodig is om effectief geavanceerde aanvallen te kunnen afslaan en tegelijkertijd nieuwe initiatieven te kunnen ondersteunen is de afgelopen vijf jaar snel toegenomen. Deze groei biedt nieuwe uitdagingen op het moment dat potentiële risico's over verschillende databronnen inzichtelijk worden gemaakt. Gartner benadrukt dat Big Data zelf niet het doel zou moeten zijn, maar bedrijven zich juist moeten richten op het leveren van op risico geprioriteerde inzichten op basis waarvan actie kan worden ondernomen.
Ook geavanceerde doelgerichte aanvallen van cybercriminelen zijn van grote invloed. Hackers zetten steeds vaker op maat gemaakte of dynamisch gegenereerde malware voor het binnendringen van een netwerk en het verzamelen van data. Hackers zijn steeds vaker in staat lange tijd actief te blijven op het netwerk van het bedrijf waarop de aanval is gericht. Hierbij gebruiken de hackers in eerste instantie malware. Wordt deze malware gevonden en verwijderd? Dan zetten de hackers hun aanval voort via inlogcodes die met behulp van de malware zijn bemachtigd.