Wetsvoorstel meldplicht datalekken naar Tweede Kamer gestuurd

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft vandaag, mede namens de minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Kamp van Economische Zaken, het wetsvoorstel meldplicht datalekken naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel moet zowel private als publieke organisaties die persoonsgegevens verwerken verplichten inbreuken op de beveiliging die leiden tot diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens te melden.
Wetsvoorstel meldplicht datalekken naar Tweede Kamer gestuurd
Het gaat hierbij dus niet alleen om aanbieders van elektronische communicatienetwerken en -diensten, die al langer gebonden zijn aan een meldplicht bij diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens van abonnee of gebruiker. Ook op andere organisaties die werken met persoonsgegevens is de meldplicht van toepassing. Het doel van de nieuwe meldplicht is om tot een betere bescherming van persoonsgegevens te komen.
Een beveiligingsfout die kan leiden tot het uitlekken van persoonsgegevens moet volgens het wetsvoorstel voortaan worden gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (Cbp). Indien het uitlekken van gegevens gevolgen kan hebben voor de persoonlijke levenssfeer van burgers wordt ook de persoon wiens gegevens zijn uitgelekt op de hoogte worden gesteld van het lek. Bedrijven die verzuimen het lekken van persoonsgegevens te melden kunnen door het Cbp een boete van maximaal 450.000 euro opgelegd krijgen.