Markt voor cybercrime-as-a-service groeit

De hoeveelheid cybercrime-as-a-service die commercieel wordt aangeboden is afgelopen jaar aanzienlijk gestegen. Cybercriminaliteit als ook digitale spionage blijven de grootste dreigingen voor overheid en bedrijfsleven. De dreiging op verstoring van online dienstverlening is toegenomen. Dit blijkt uit het het derde Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN-3) dat minister Opstelten van Veiligheid en Justitie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Cybersecuritybeleid Nederland
De potentiële impact van incidenten wordt volgens het rapport steeds groter. Ook de kans op verstoring van de vitale infrastructuur in Nederland en mogelijk maatschappelijk ontwrichting neemt hierdoor toe. Dit wordt vooral veroorzaakt door een toenemende afhankelijkheid van ICT, door ontwikkelingen als hyperconnectiviteit, cloud computing en de mate waarin internet wordt ingezet.
Verstoring van de online dienstverlening
Recente incidenten zoals de DDoS-aanvallen op banken maken duidelijk dat het risico op verstoring van de online dienstverlening van bedrijven is toegenomen. Grootschalige verstoringen van de digitale infrastructuur kunnen binnen de vitale sectoren leiden tot ontwrichting van de dienstverlening en daarmee tot ongewenste maatschappelijke effecten. Daarnaast waarschuwt het rapport dat het grootse risico bestaat uit het uitlekken van concurrentiegevoelige informatie en misbruik van financiële gegevens voor fraude.
Burgers zijn vooral slachtoffer van identiteitsfraude en chantage. Nederlanders worden niet alleen gechanteerd met hun privacy, maar ook met de beschikbaarheid van online diensten en hun digitale identiteit. Ook geld speelt een belangrijke rol.
Snelle ontwikkelingen
Publieke en private partijen nemen, zowel afzonderlijk als gezamenlijk, verschillende initiatieven om de digitale weerbaarheid te vergroten. Het Cybersecuritybeeld Nederland stelt dat het van belang is deze snelle ontwikkelingen bij te houden en in te spelen op de risico’s die deze met zich mee brengen. Binnenkort rond de overheid daarom een juridische verkenning af die tot doel heeft de slagkracht van het Nationaal Cyber Security Centrum verder te versterken.