Stichting The Hague Security Delta opgericht

Afgelopen dinsdag is de Stichting The Hague Security Delta (HSD) opgericht. De stichting stelt zichzelf als taak het landelijke cluster van bedrijven, overheidsorganisaties en kennisinstellingen in het veiligheidsdomein te versterken. Ook wil de stichting de internationale concurrentiepositie vergroten en innovatie in veiligheid stimuleren. Naast bedrijven en kennisinstellingen nemen ook gemeente Den Haag en het ministerie van Veiligheid & Justitie plaats in het bestuur van de stichting.
The Hague Security Deltra
Het bestuur van Stichting The Hague Security Delta is opgebouwd uit leden van de Raad van Bestuur en directie van Fox-IT, TNO, Siemens, Cap Gemini, Thales, Trigion, Haagse Hogeschool, ministerie van Veiligheid & Justitie en gemeente Den Haag. Als 'founder partner' dragen de partijen financieel bij aan de stichting met ieder een donatie van 40.000 euro per jaar. Na de eerste termijn van drie jaar kunnen nieuwe bestuursleden worden gekozen. Prof.dr. Rob de Wijk, de huidige kwartiermaker van het veiligheidscluster is aangesteld als algemeen directeur.
Investeren in de veiligheidssector
"Wij investeren in de ontwikkeling van de veiligheidssector, omdat er nog heel veel mogelijkheden zijn om verder te groeien. De oprichting van de stichting The Hague Security Delta is een hele belangrijke stap. De grote partijen nemen hun verantwoordelijkheid en gaan zich gezamenlijk inspannen om van HSD het meest vooraanstaande veiligheidscluster van Europa te maken. Daar profiteert niet alleen de Haagse regio, maar uiteindelijk heel Nederland van", zegt wethouder van Den Haag en voorzitter van het bestuur Henk Kool.
Deloitte, Kamer van Koophandel Den Haag, Syntens, WFIA en Twynstra Gudde worden 'premium partner' van de stichting. Ook het Midden en Kleinbedrijf is welkom om zich bij The Hague Security Delta aan te sluiten. Alle deelnemende partners hebben invloed op de stichting via een jaarvergadering en hebben daarnaast een toezichthoudende rol op de koers van de stichting. Stichting The Hague Security Delta heeft geen winstoogmerk.
Taken
Stichting The Hague Security Delta heeft een aantal taken in statuten vastgelegd. Denk hierbij aan het uitvoeren van de door het bestuur opgestelde strategische koers van het veiligheidscluster en het stimuleren van samenwerking tussen bedrijven, overheid en kennisinstellingen om vraag en aanbod beter op elkaar aan te sluiten. Ook wil de stichting relaties met de overheid, andere economische innovatieregio's in Nederland (zoals Twente en Eindhoven), de EU en overzeese veiligheidsclusters (waaronder Canada, USA, Singapore en Verenigd Koninkrijk) verstevigen.
Ook moeten fondsen en financieringsbronnen voor innovatietrajecten worden ontsloten en de beschikbaarheid van zowel gespecialiseerd personeel als afstudeerders in veiligheid worden vergroot. The Hague Security Delta wil het vestigingsklimaat voor organisaties in het veiligheidscluster verbeteren en de internationale zichtbaarheid van het veiligheidscluster, via onder andere handelsmissies, communicatie en acquisitie van bedrijven, instellingen en congressen vergroten.