Gemeente Den Haag stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor cybersecurity

De gemeente Den Haag richt een speciaal stimuleringsfonds op voor bedrijven die nieuwe beveiligingstechnieken ontwikkelen. Het 'The Hague Security Delta'-fonds moet de samenwerking en verdere groei van het veiligheidscluster stimuleren.
The Hague Security Delta (HSD)
Het fonds beschikt over één miljoen euro om publiek-private samenwerking mogelijk te maken. In de Haagse regio werken honderden bedrijven en instellingen samen onder de naam van The Hague Security Delta (HSD). The Hague Security Delta is opgebouwd uit een groeiend netwerk van bedrijven, kennisinstituten en overheden, die samen een internationaal gerenommeerd en innovatief veiligheidscluster willen ontwikkelen. Het veiligheidscluster heeft een totale omzet 1,5 miljard euro en levert 10.000 arbeidsplaatsen op.
Met het beschikbaar stellen van één miljoen euro wil de Haagse gemeenteraad de sector verder stimuleren. Het bedrag wordt aangevuld door Europees subsidiegeld dat is bedoeld voor innovatieve projecten. Het stimuleringsfonds is vooral gericht op bedrijven en instellingen die met elkaar aan nieuwe technieken en veiligheidsoplossingen gaan werken. Per project is er een maximale cofinanciering van 200.000 euro.