'Miljoenen Android-gebruikers gebruiken onveilige Android-versie'

Miljoenen Android-gebruikers maken gebruik van onveilige versies van het Android-besturingssysteem. Aangezien steeds meer werknemers hun privé-smartphone ook op de werkvloer gebruiken kan dit ook voor de veiligheid van bedrijven een gevaar opleveren. Hiervoor waarschuwen de FBI en het Amerikaanse ministerie van Homeland Security.
Android
Veel Android-gebruikers maken volgens de waarschuwing nog gebruik van Android 2.3.3 t/m 2.3.7. Verschillende beveiligingsgaten zijn in deze Android-varianten aangetroffen. Deze gaten zijn in nieuwere Android-varianten gedicht, maar in de verouderde versies nog steeds aanwezig. Gebruikers van Android 2.3.3 t/m 2.3.7 lopen dus het risico slachtoffer te worden van hackers die misbruik maken van de gaten.
SMS Trojans en rootkits
De FBI en het Amerikaanse ministerie van Homeland Security waarschuwen dat de kwetsbaarheden actief worden misbruikt. Cybercriminelen hebben onder andere SMS Trojans en rootkits ontwikkelt. Daarnaast hebben zij malafide Google Play-domeinen opgezet, waarmee zij gebruikers overtuigen malafide apps op hun apparaat te installeren.
De waarschuwing is gericht op politie, brandweer, ambulancediensten en beveiligers. De organisaties raden werknemers aan hun smartphone up-to-date te houden, wat de kans dat zij met Android-malware worden besmet verkleind.