Beveiliging van mobiele apparaten baart bedrijven zorgen

De beveiliging van mobiele apparaten krijgt bij bedrijven een steeds hogere prioriteit. De Bring Your Own Device-trend zorgt ervoor dat bedrijven zich in toenemende mate beseffen dat het invoeren en verbeteren van de beveiliging van mobiele apparatuur steeds belangrijker wordt.
De beveiliging van mobiele apparaten baart bedrijven zorgen
Internationaal onderzoek van KPMG wijst uit dat een meerderheid van de bedrijven de beveiliging van mobiele apparatuur ziet als een hoge tot zeer hoge prioriteit. Dit betekent met name dat de ondernemingen zich actief inzetten om ‘corporate content’ en andere bedrijfsgegevens die beschikbaar zijn op een mobiel apparaat beter te controleren. Ook willen de organisaties hun beveiligingsbeleid beter afdwingen en zich beter verdedigen tegen mobiele dreigingen.
Maatwerk oplossingen
“Nu veel ondernemingen afstappen van het feit dat binnen de organisatie alleen BlackBerry’s gebruikt mogen worden, vereist de beveiliging echter in toenemende mate maatwerk oplossingen”, zegt John Hermans, partner bij KPMG IT Advisory. Hermans: “Dit maakt de beveiliging er niet gemakkelijker op.” Bedrijven zouden steeds vaker mobiele toepassingen en applicaties integreren in hun organisaties om tegemoet te komen aan de vraag vanuit werknemers naar meer flexibiliteit en de hogere eisen aan technologie.
Uit het onderzoek van KPMG blijkt een meerderheid van de bedrijven zich met name zorgen maakt over de grote verschillen die tussen de verschillende mobiele platforms bestaan als wordt gekeken naar security. Ook het gebrek aan scheiding tussen bedrijfsmatige en consumenten gerelateerde content en data baart bedrijven zorgen.
Afdwingen van het bedrijfsbeleid
Iets meer dan de helft van de organisaties geeft aan zich ongerust te maken over het afdwingen van het beleid voor acceptabel gebruik op mobiele apparaten. Denk hierbij aan URL-filtering en geaccepteerde consumenten apps. Ruim 70% van de ondernemingen maakt zich zorgen over het ontbreken van de mogelijkheid om de gegevens op een mobiel apparaat te kunnen beveiligen of te voorkomen dat informatie weglekt.
Hermans: “Voor mobiele providers en operators betekent de groei van het mobiele dataverkeer dat zij zich moeten gaan onderscheiden om op de lange termijn te kunnen blijven overleven. Naast het leveren van dataverkeer zullen zij veel meer moeten gaan richten op het leveren van consumentspecifieke beveiligingsdiensten. Nu veel consumenten steeds vaker bankieren en winkelen met hun mobiele apparaat, worden identiteitsbeveiliging en de veiligheid van transacties steeds belangrijker.”