TriplEforms van Kodision voldoet aan beveiligingseisen rond DigiD

Kodision, gespecialiseerd in klantcontact en digitale formulieren, maakt bekend de PassQuat informatiebeveiliging de Third Party Mededeling (TPM) voor haar online formulieren oplossing TriplEforms te hebben ontvangen. De TPM toont aan dat TriplEforms voldoet aan de beveiligingseisen die de overheid rondom DigiD stelt.
Kodision
Gemeenten die gebruik maken van DigiD moeten namelijk voor eind 2013 een DigiD audit hebben uitgevoerd. Mocht een gemeente de DigiD audit niet voor 2013 succesvol hebben afgerond dan heeft Logius, de dienst digitale overheid, het recht om deze gemeente af te sluiten van DigiD. De TPM is een belangrijk onderdeel van de DigiD audit.
TPM gebruiken als bewijslast
Gemeenten kunnen de TPM dan ook gebruiken om aan te tonen dat TriplEforms goed beveiligd is. Door de TPM direct af te nemen bij Kodision kunnen zij tijd en kosten besparen. Gemiddeld genomen verkort dit de tijd die de DigiD assessment in beslag neemt met twee tot vier dagen.
Johan Everts, manager research & development van Kodision: “We zijn in mei gestart met het assessment van PassQuat. Doordat wij nu de TPM hebben behaald, bieden wij onze klanten, de gemeenten, een garantie dat onze TriplEforms oplossing aan de nieuwe beveiligingseisen voldoet. Het assessment heeft ons bovendien scherper en bewuster gemaakt van de formele vastlegging en naleving van de procedures. Hiermee zijn we in staat onze producten en dienstverlening naar een nog hoger niveau te tillen.”