Kaspersky wijst op perceptie van veiligheid in cyberspace

Duizenden jaren evolutie hebben de mensheid gemaakt tot een verzameling levende wezens die zich in de natuur redelijk goed kunnen handhaven. Maar als mensen die fysieke omgeving gaan verruilen voor een digitale wereld, dan werken de evolutionair tot stand gekomen mechanismen niet meer.
Kaspersky Lab
Rat-race
De mens is van nature niet gebouwd om te overleven in cyberspace. Die dreigende tekortkoming liet beveiligingsspecialist Kaspersky Lab onderzoeken door twee onderzoekers verbonden aan de universiteit van Würzburg. Volgens prof. dr. Frank Schwab en dr. Astrid Carolus is een veilige online wereld niet meer dan een perceptie. Die veronderstelling baseren ze op het feit dat veel van de huidige internetgebruikers kennis en ervaring heeft opgedaan in het werken met informatie voor het online tijdperk. Zij waarderen weliswaar hun nieuwe digitale leefomgeving, maar eigenlijk kunnen ze niet elk detail daarvan op de juiste waarde inschatten. Voer voor mediapsychologen en digitale beveiligingsspecialisten. De inspanningen van die laatste zijn vooral technisch van aard. Ze zitten in een ‘rat-race’ tegen cybercriminelen.
Automatische algoritmen
Automatisch uitgevoerde algoritmen maakt het Kaspersky mogelijk om uit de ontzagwekkende hoeveelheid dagelijkse internetverkeer malware te determineren. Ook de boeven bedienen zich inmiddels van dergelijke geautomatiseerde voorzieningen. Zo zien we de hoeveelheid malware aardig in de pas lopen met de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen. We hebben het lek nog maar nauwelijks gedicht of de criminelen boren weer een nieuw gat aan. Die cyclus moeten we zien te doorbreken.
Het door Karspersky Lab geïnitieerde onderzoek biedt wellicht houvast bij het zoeken naar de juiste aanpak: verandering in het menselijk gedrag. Sneller dan de evolutie, zullen we onze attitude en denkwijze moeten aanpassen aan onze elektronische hulpmiddelen. Dat zijn niet meer gewoon gebruiksvoorwerpen, maar in onze beleving bijna levende wezens. Schwab en Carolus concluderen dat veel gebruikers van smartphones er menselijk eigenschappen aan toedichten. Ze kunnen niet meer leven zonder deze vaste compagnon; een moment zonder en we zitten volledig in de stress.
Aan de ketting
In het licht van de broodnodige beveilig is die emotionele band wel verontrustend, meent Kaspersky Lab. het bedrijf noteerde in 2010 een hoeveelheid van 1.160 aan malware gericht op smartphones. In 2011 was dat al opgelopen naar 6.193 en in 2012 naar 46.415. Het gaat dit jaar waarschijnlijk meer dan verdubbelen. Alleen al voor de eerste helft van 2013 werd 51.477 opgetekend. Nu gaan die dramatische cijfers vooral op voor smartphones onder het besturingsysteem Android. Het meer rigide iOS van Apple verleent volgens de metingen van Kaspersky nauwelijks toegang aan malware.
Ook al ervaren we onze smartphone als een trouwe bondgenoot, hij moet dus wel aan de ketting. Kaspersky heeft daaraan gedacht in het nieuwste product Internet Security – Multi-Device. De installatie daarvan vraagt om één universele activeringscode. Afhankelijk van de licentievorm laten drie, vijf of tien IP-gebaseerde apparaten zich beveiligen. Dat moet voor consumenten en individuele eindgebruikers voldoende zijn voor een gemiddelde huishouden, waar ongeveer vijf aan internet hangende apparaten in omloop zijn. Vanaf 69,95 euro is men voor drie apparaten een jaar lang onder de pannen.
Psychologische effecten
Het productengamma van de Russische beveiligingsspecialist is ongetwijfeld nu nog niet volledig toegesneden op de psychologische effecten die de Duitse wetenschappers over ons gedrag in het cybertijdperk constateren. Begrippen als risico en veiligheid krijgen een andere lading in de digitale samenleving. Waar in de fysieke samenleving goed en kwaad gemakkelijk zijn te onderscheiden, is dat in cyberspace een stuk lastiger. We denken minder rationeel dan we veelal van onszelf vinden. Daardoor zijn we in de omgang met onze elektronische hulpmiddelen minder argwanend. De eeuwen van evolutie hebben ons intuïtief denken aangeleerd en zo handelen we ook in de digitale wereld. Fout, menen Kaspersky en de Duitse wetenschappers, want in de interactie met anderen zijn onze hersenen getraind in het ontvangen van door mensen afgegeven signalen, niet door die van machines. Het advies van de wetenschap: ons perspectief drastisch bijstellen en meer onderzoek naar de leemte in de psyche tussen mensen met en zonder digitale ambities.
Door: Fred Franssen