Overheid stelt 6,4 miljoen euro beschikbaar voor cybersecurityonderzoek

De overheid stelt 6,4 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek dat moet leiden tot een veiligere digitale samenleving. Het onderzoek is bedoeld om zowel producten als diensten te ontwikkelen en kennis te verzamelen die helpen de beveiliging van de Nederlandse ICT-infrastructuur te verbeteren. De overheid wil hiermee het vertrouwen van burgers in deze infrastructuur vergroten.
Overheid stelt 6,4 miljoen euro beschikbaar voor cybersecurityonderzoek
Het geld is bedoeld voor de tweede ronde van het programma Cyber Security, dat door de overheid wordt georganiseerd. Het programma is bedoeld om samenwerkingsverbanden tussen het bedrijfsleven en de wetenschap te stimuleren. De overheid hoopt op deze wijze het opdoen van kennis over nieuwe technologieën en de ontwikkeling van zowel nieuwe producten als diensten te stimuleren. Het programma Cyber Security is onderdeel van de Nationale Cyber Security Strategie.
Voorbereiden op beveiligingsuitdagingen
Het onderzoek moet Nederland voorbereiden voor uitdagingen op het gebied van beveiliging waar ons land tegenaan loopt. Denk hierbij aan DDoS-aanvallen op belangrijke overheidsdiensten. Tegelijkertijd moet het programma de digitale veiligheid van vitale sectoren vergroten. Ook wil de overheid de Nederlandse cybersecuritysector met het geld stimuleren.
Het geld wordt beschikbaar gesteld door de ministeries van Veiligheid en Justitie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Defensie, Economische Zaken, Financiën en Infrastructuur en Milieu. Deze ministeries worden gecoördineerd door het ministerie van Economische Zaken. Ook de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek helpt onder leiding van het NWO-gebied Exacte Wetenschappen bij de financiering van het project.