PvdA: 'De overheid moet burger beter in staat stellen hun eigen privacy te beschermen'

Nederlanders moeten meer mogelijkheden krijgen om zelf hun privacy te beschermen. Burgers moeten dan ook inzicht geven in de data die over hen is verzameld en waar deze wordt opgeslagen. Dit heeft de PvdA voorgesteld bij de behandeling van de begroting voor het ministerie van Veiligheid en Justitie.
PvdA: 'De overheid moet burger beter in staat stellen hun eigen privacy te beschermen'
Burgers hebben op dit moment geen idee welke informatie de overheid over hen heeft vastgelegd. Zij zijn hierdoor niet in staat hun eigen privacy te beschermen. Dit terwijl onthullingen van NSA-klokkenluider Edward Snowden over grootschalige cyberspionage door inlichtingendiensten juist aantonen dat de burger hiervoor niet op de overheid kan vertrouwen.
De PvdA wil daarnaast ook andere maatregelen om de rechten van burgers op internet beter te beschermen. Zo zou de illegale handel in persoonsgegevens zwaarder moeten worden bestraft. Ook zouden bedrijven hun algemene voorwaarden simpeler en korter moeten maken, zodat iedere burger deze voorwaarden begrijpt en dus weet waarmee hij of zij akkoord gaat.