IT-bedrijven roepen overheden op te stoppen met het grootschalig verzamelen van data

Een groep grote Amerikaanse IT-bedrijven roept overheden wereldwijd op te stoppen met het grootschalig verzamelen van data. Google, Microsoft, Facebook, LinkedIn, Twitter, Yahoo en AOL roepen overheden op kritisch te kijken naar bestaande wet- en regelgeving voor het online volgen van individuen door inlichtingendienst en de wijze waarop de diensten toegang hebben tot hun data.
IT-bedrijven roepen overheden op te stoppen met het grootschalig verzamelen van data
De coalitie van IT-bedrijven schrijft op de website ReformGovernmentSurveillance.com dat zij begrijpen dat overheden maatregelen moeten nemen om de veiligheid van burgers te waarborgen. De IT-bedrijven schrijven echter dat zij van mening zijn dat de huidige wetten en gebruiken hervormt moeten worden.
Alleen data van specifieke gebruikers opvragen
Google, Microsoft, Facebook, LinkedIn, Twitter, Yahoo en AOL roepen overheden daarom op alleen nog in specifieke gevallen data op te vragen van bepaalde gebruikers. Overheden zouden dan ook moeten stoppen met het op grote schaal verzamelen van data. De balans tussen de belangen van de overheid en de belangen van burgers zou inmiddels te ver zijn doorgeslagen naar die van de overheid.
Overheden zouden daarnaast een duidelijk juridisch raamwerk moeten creëren waarbinnen inlichtingendiensten kunnen opereren. Dit zorgt ervoor dat er duidelijke regels zijn voor wat inlichtingendiensten wel en niet mogen. Deze regelgeving moet daarnaast op wereldwijd niveau worden geregeld om te voorkomen dat verschillende landen conflicterende wetgeving in het leven roepen. Onafhankelijke toezichthouders moeten de naleving van deze wetgeving kunnen controleren door hoor en wederhoor toe te passen.
Transparantie
Overheden zouden daarnaast op transparanter te werk te gaan. Bedrijven zouden meer openheid moeten kunnen geven over data die overheden bij hen opvragen. Overheden zouden deze data daarnaast zelf moeten vrijgegeven. Google, Microsoft, Facebook, LinkedIn, Twitter, Yahoo en AOL vragen overheden tot slot het vrije verkeer van informatie te respecteren. De IT-bedrijven schrijven dat deze vrijheid essentieel is voor een robuuste wereldwijde economie in de 21ste eeuw. Om het vrije verkeer van informatie te kunnen garanderen zouden overheden zich geen toegang moeten verschaffen tot informatie die buiten hun eigen land is opgeslagen.