Gaten in Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari en Adobe Flash op 2de dag van Pwn2Own

Ook op de tweede dag van de Pwn2Own-hackwedstrijd zijn meerdere kwetsbaarheden aangetroffen. Zeven verschillende hackers en beveiligingsonderzoekers wisten kwetsbaarheden te vinden in vijf verschillende producten. Sebastian Apelt en Andreas Schmidt troffen twee ‘user-after-free’ bugs en een kernel bug aan in Microsoft Internet Explorer. Liang Chen van Keen Team wist een kwetsbaarheid op te sporen in