Gastblog: Uw bedrijfsinternet aan banden? – Bewustwording van gevaren en hoe te handelen

Nederland heeft bijna het hoogste percentage internetters van de Europese Unie (94%). Alleen Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk overtreffen Nederland op dit gebied. Met mobiel internetgebruik komt Nederland met een aandeel van 56% ruim boven het EU-gemiddelde van 35% uit. Van de buurlanden is het lage aandeel (31%) van mobiel internet in Duitsland overigens