SURFnet stelt Alf Moens aan als Corporate Security Officer

SURFnet benoemt Alf Moens tot Corporate Security Officer. Moens is vanaf 1 april 2014 actief in zijn nieuwe functies. De nieuwe Corporate Security Officer gaat zich bezighouden met de thema’s security en privacy die recent bij SURFnet zijn ondergebracht. Moens is actief betrokken geweest bij de invoering van SURFaudit, een methode van en voor het
Bron: http://infosecuritymagazine.nl/2014/05/02/surfnet-stelt-alf-moens-aan-als-corporate-security-officer/