‘Nieuw Ministerie van Digitalisering moet Nederland digitaal veilig maken’

Hoewel de samenleving en vrijwel alle beroepen direct of indirect afhankelijk zijn van IT-systemen, is die nadrukkelijke aanwezigheid van IT en bijbehorende digitale veiligheid niet terug te vinden in het Nederlandse onderwijs. Sterker nog, het blinkt uit in afwezigheid. Dat signaleren de deelnemers aan de Ronde Tafel Cyber Security Onderwijs. Zij willen dat dit gaat
Bron: http://infosecuritymagazine.nl/2014/06/25/nieuw-ministerie-van-digitalisering-moet-nederland-digitaal-veilig-maken/