Consument wantrouwt de naleving van het ‘recht om vergeten te worden ́

De overgrote meerderheid van de mensen (88 procent) heeft er geen idee van wie welke informatie over hem of haar bezit. De voorgestelde Europese richtlijn voor privacybescherming heeft tot doel om bij de verwerking van persoonsgegevens de fundamentele rechten en vrijheden van consumenten te beschermen. Desondanks betwijfelen consumenten of deze richtlijn hen beschermt en of
Bron: http://infosecuritymagazine.nl/2014/06/26/consument-wantrouwt-de-naleving-van-het-recht-om-vergeten-te-worden/