Magazine

ICT Zine magazine is een ICT vakblad in Nederland dat zich expliciet bezighoudt met informatietechnologie. Het blad beweegt zich op het snijvlak van technologie en beleid. De technologie wordt behandeld aan de hand van interviews, actuele praktijkcases en achtergrondverhalen. Onderwerpen die aan bod komen zijn zeer divers.

Op dit moment geven wij geen magazine uit. In de toekomst kunnen we besluiten om ons magazine opnieuw uit te geven.