In de cloud: waarom bedrijven een proactieve houding moeten aannemen als het op beschikbaarheid aankomt

We leven op dit moment in een onvoorspelbare tijd. Elke week hebben we te maken met nieuwe uitdagingen in relatie tot macro-economie en regelgeving. Daarbij blijken sommige dingen maar lastig te veranderen. De economische druk is voelbaar bij organisaties van elk formaat, terwijl die worden belast met de verantwoordelijkheid om meer bekwaamheid te tonen op een flexibeler manier. Ze hebben de keuze tussen twee opties. Ze kunnen zich verzetten tegen verandering en nieuwe technologieën die het verschil kunnen maken, of ze kunnen proberen te moderniseren en van de gebaande paden af te wijken om zich zo klaar te stomen voor het digitale tijdperk.

Cloud computing – inclusief de hieraan verwante diensten – is een technologie waarvan het gebruik in de afgelopen jaren aanzienlijk is toegenomen. Nu ondernemingen multicloudstrategieën toepassen om beter te kunnen presteren, zit er een stijgende lijn in IT-investeringen. Bloomberg Intelligence voorspelt dat investeringen in cloud-IT zullen toenemen van zo’n 62,5 miljard euro in 2015 naar ongeveer 166,5 miljard euro in 2020. Tegelijkertijd zal de wereldwijde investering in informatie- en communicatietechnologie in 2018 stijgen tot ongeveer 3,2 biljoen euro, volgens International Data Corporation (IDC). Deze groei is grotendeels te danken aan investeringen in cloud- en hybride-IT.

Deze verwachtingen zijn heel goed nieuws voor cloudserviceproviders (CSP’s). Ondernemingen stellen strategische migratie- en adoptieplannen op om te profiteren van de vele voordelen van de cloud. Daarnaast is het ook goed nieuws voor de ondernemingen zelf. Met de verdere ontwikkeling van de cloudmarkt nemen de kosten af en groeit de service in kracht. Dat bewijst een vluchtige blik op de marktleider in cloudservice Amazon Web Services (AWS). Sinds 2008 heeft AWS meer dan duizend nieuwe features gelanceerd en heeft het bedrijf zijn prijzen meer dan zestig keer verlaagd.

Dit maakt de situatie alleen wel wat ingewikkelder. Vraag en investering zijn hoog en daarmee is ook de concurrentie toegenomen. We kunnen niet allemaal winnaars zijn, daarom is het van essentieel belang dat CSP’s in het oog houden wat hun service overeind houdt. Anders lopen ze het risico achter te blijven op deze zich alsmaar verder ontwikkelende markt.

Cloudconcentratie

De focus op het cloudgebruik, die de drijvende factor vormde achter IT-investeringen, lag de laatste jaren op publieke en hybride cloudmodellen. Eerstgenoemde is voor iedereen beschikbaar. De laatste vormt een enigszins genuanceerdere aanpak op werken in de cloud en geeft ondernemingen meer controle over gevoelige gegevens door een privémodel, terwijl ze nog steeds de voordelen genieten van de eigenschappen van de publieke cloud en een werkmodus als ‘cloud bursting’ of ‘split systems’.

Twee verschillende methodes met een overkoepelende factor: door naar de cloud te verplaatsen, vertrouwen ondernemingen op cloudserviceproviders en hun beveiligings- en back-upnormen, in plaats van alleen op die van zichzelf te vertrouwen.

Dat vertrouwen gaat gepaard met een verwachting dat gevoelige gegevens en belangrijke processen veilig zijn en beschikbaar blijven. Zoals bekend, is dit helaas niet altijd het geval en komt downtime nog steeds voor. In 2017 bijvoorbeeld, had Whatsapp een omvangrijke wereldwijde storing.

Kwetsbare cloud, kwetsbare investering

De verschillende geruchtmakende cloudincidenten van de afgelopen jaren laten zien hoe kwetsbaar de cloud kan zijn, en bijgevolg de providers van wie gebruikers door deze problemen worden geraakt.

Wanneer de markt competitiever wordt, neemt het aantal investeringen toe en gaan de prijzen omlaag. Dat zien we nu ook gebeuren, met als gevolg dat elke provider die niet in topvorm is, problemen kan verwachten en dus het vertrouwen van de klant kan verliezen. De media duiken maar wat graag op een verhaal over cloudproblemen. Daardoor duurt het vaak niet lang voordat het nieuws bij eindgebruikers terechtkomt, die vervolgens hun IT-investering zullen neerleggen bij een andere CSP die ze wél vertrouwen.

De behoefte aan beschikbaarheid neemt met elke uitval toe

Als clouddiensten vandaag de dag uitvallen, heeft dat ingrijpende gevolgen. Ten eerste vallen bedrijvigheden stil, waardoor werknemers hun werk niet kunnen doen. Daarnaast ondervinden klanten slechte service gedurende de tijd die het kost om het probleem te verhelpen. Die tijd kan weer verdere downtime als gevolg hebben. Als laatste is daar natuurlijk de nasleep van reputatieschade en financiële consequenties. Het grote aantal investeringen in IT, waarbij bedrijven meer op de cloud zijn aangewezen, vormt samen met het grote aantal uitval- en downtime-incidenten het bewijs voor de toenemende vraag naar IT-beschikbaarheid.

Als alles goed en wel is, heeft een betrouwbare en robuuste cloudoplossing voor beschikbaarheid en back-up weinig consequenties voor de gebruiker. Clouddiensten werken zoals gepland, gebruikers kunnen hun werk blijven doen en – misschien wel het belangrijkste – de investeringen gaan door als gepland. De onkosten voor zo’n service zijn relatief laag, maar wat ermee bespaard kan worden, is gigantisch.

Volgens Gartner is het vergroten van de omzet de hoofddoelstelling van een CEO. Om die reden is het belangrijk voor CSP’s om hun digitale business value te definiëren en te meten, zodat ze een digitale transformatie van hun business kunnen behalen. Daarin speelt beschikbaarheid een belangrijke rol. Vermogen om te investeren is er genoeg, het is slechts een kwestie van wie er zijn voordeel mee zal doen.

Ronald Ooms, Vice President North East EMEA bij Veeam Software