Monthly Archives: februari 2021

Datalek GGD

Datafraude GGD nu serieus genomen

Hugo de Jonge leek het eerder niet zo serieus te nemen met het datalek bij de GGD. Nu zei hij: ‘Ik had het anders moeten zeggen’. Minister De Jonge van Volksgezondheid heeft aangegeven dat hij vorige week verkeerde informatie over de datafraude bij de GGD aan de 2e Kamer heeft vertelt.

Eerder vertelde De Jonge dat de GGD de privacy continu controleerde maar moest dat terugnemen en het gaat dus om een steekproefsgewijze controle. Het het systeem voldoet blijkbaar toch niet helemaal aan de NEN-norm. En zijn uitspraak dat ‘tegen datadieven geen kruid gewassen is’ moet hij ook nuanceren en hij geeft nu aan dat de verantwoordelijkheid voor het datalek echt niet alleen ligt bij de daders maar ook bij de organisatie.

De nonchalante reactie van de Minister op het datalek bij de GGD viel niet goed bij de Kamerleden. GGD-medewerkers hadden blijkbaar allemaal toegang tot privégegevens van burgers die zich hebben laten testen op het coronavirus. Inmiddels is bekend dat een groot aantal gegevens te koop is aangeboden op het internet. Met deze gegevens kunnen criminelen internetfraude plegen zoals de bekende Whatsapp oplichting.