Nieuw soort CAPTCHA moet tot minder irritatie leiden

Het Israëlische Minteye presenteert een nieuw soort CATCHA, een beveiligingsmethode die voorkomt dat robots formulieren in kunnen vullen. De nieuwe CAPTCHA moet de gebruiksvriendelijker aanzienlijk vergroten.
Minteye
Bij traditionele CAPTCHA’s wordt in een afbeelding een vraag gesteld die moet worden beantwoord of een code die moet worden overgeschreven. Onderzoek wijst uit dat slechts 76 procent van de CAPTCHA’s correct wordt opgelost. In 24 procent van de gevallen moet de gebruiker dus een tweede vraag beantwoorden of code invoeren om verder te kunnen. De CAPTCHA moet voorkomen dat robots formulieren in kunnen vullen en bijvoorbeeld een grote hoeveelheid gratis e-mailaccounts kunnen aanmaken om spam te versturen.
Tekst invoeren
De nieuwe CAPTCHA maken niet langer gebruik van tekst die moet worden ingevoerd. Gebruikers krijgen een afbeelding te zien die compleet is vervormd. Met behulp van een slider kan de gebruiker de afbeelding in originele staat herstellen. Zodra de gebruiker de slider in de juiste positie heeft gezet krijgt de website het signaal dat de bezoeker een gebruiker is en dus geen robot.
De CAPTCHA’s die gebruik maken van sliders worden in maar liefst 94 procent in één keer opgelost. Dit is 18 procent hoger dan bij de traditionele variant. De irritatie die de nieuwe beveiligingsmethode oproept bij gebruikers is hierdoor aanzienlijk lager dan bij traditionele CAPTCHA’s.
Advertenties
De afbeeldingen die in de CAPTCHA’s worden vertoond zijn advertenties. Dit maakt de beveiligingsmethode voor websites extra interessant, aangezien zij hiermee inkomsten kunnen genereren. Ook voor adverteerders zijn de CAPTCHA’s interessant, aangezien Minteye claimt dat de advertenties een doorklikratio van tussen de één en drie procent hebben. Dit is maar liefst 20 keer hoger dan traditionele banners.