Nederland vroeg Twitter in tweede helft van 2012 amper om persoongegevens

Nederland blijkt in de tweede helft van 2012 amper persoongegevens te hebben opgevraagd bij Twitter. Twitter maakt in een overzicht bekend dat vanuit Nederland hier minder dan tien verzoeken voor werden ingediend.
Twitter
Het social media-platform geeft aan in 33 procent van de gevallen gehoor te hebben gegeven aan het verzoek van de Nederlandse overheid en persoongegevens te hebben onderhandeld. Dit is precies evenveel als in de eerste helft van 2012.
Andere landen
De Verenigde Staten is het land die de meeste verzoeken om persoongegevens indiende. Het land blijkt Twitter in de tweede helft van 2012 815 keer te hebben gevraagd gegevens te verstrekken. Twitter blijkt hier in 69 procent van de gevallen gehoor aan te hebben gegeven. Japan staat met 62 aanvragen op de derde plek. Opvallend genoeg blijkt Twitter slechts in 5 procent van de gevallen daadwerkelijke gegevens te hebben verstrekt.