NVBI organiseert voorlichtingsbijeenkomst over lidmaatschap

De Nederlandse Vereniging van Beëdigde Informaticadeskundigen (NVBI) organiseert op 13 maart een voorlichtingsbijeenkomst over het (aspirant-)lidmaatschap van de vereniging. Wat zijn de voordelen en toegevoegde waarde van het lidmaatschap van de NVBI? Hoe kan de NVBI u helpen een beëdigd informaticadeskundige te worden?
De Nederlandse Vereniging van Be├źdigde Informaticadeskundigen (NVBI)
Aansluitend op de voorlichting over het NVBI-lidmaatschap vindt een een lezing door Linda Kool plaats. Deze senior onderzoeker aan het Rathenau Instituut praat bezoekers bij over de veiligheid van eGovernment-systemen. Kool werkt mee aan een Europees onderzoeksproject rond de vraag: wat kan eGovernment betekenen voor Europese burgers, organisaties en instellingen? Wat zijn de voordelen en voor welke gevaren moeten we waken?
Beroepsvereniging
Veiligheid en ICT vormen al jaren een actueel onderwerp voor de leden van de NVBI. De NVBI is de beroepsvereniging van specialisten op het raakvlak van ICT, bedrijfskunde en recht. De beëdigde leden zijn onafhankelijke deskundigen die complexe en belangrijke ICT-projecten voorbereiden en begeleiden. De NVBI-leden beschikken over ervaring en expertise in het plannen, uitvoeren en beoordelen van informaticaprojecten en worden ingeschakeld bij bijvoorbeeld aanbestedingen, projectaudits en om conflicten te beslechten.
De bijeenkomst vindt plaats op 13 maart in Hotel Mitland in Utrecht vanaf 17.00 uur. Aan deelname aan deze bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.