PvdA: 'Digitale gemeenteloketten moeten beter worden beveiligd'

Digitale gemeenteloketten moeten beter toegankelijk en beter beveiligd worden. De beveiliging van gemeenteloketten moet overal even goed geregeld zijn. De PvdA stelt daarom voor een format op te richten waarmee alle gemeenten in Nederland hun digitale loket kunnen inrichten en beveiligen.
PvdA: 'Digitale gemeenteloketten moeten beter worden beveiligd'
De PvdA stelt dat lang niet iedere burger zijn weg weet te vinden op het web. De wirwar aan verschillende loketten en het feit dat diensten op verschillende manieren zijn beveiligd helpt hierbij niet mee. De gebrekkige beveiliging van sommige gemeenteloketten zorgt er daarnaast voor dat burgers het risico lopen dat hun persoonlijke gegevens op straat komen te liggen nadat ze met DigiD hebben ingelogd.
De partij kondigt daarom aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken te gaan vragen in overleg met de Nederlandse gemeenten de regie te nemen in de ontwikkeling van een format voor digitale loketten. De loketten moeten allemaal met hetzelfde systeem worden beveiligd en hierdoor eenvoudiger toegankelijk zijn.