Cyber security-afdeling Radboud Universiteit Nijmegen ontvangt nieuwe subsidies

De afdeling iCIS (Institute for Computing and Information Sciences) van de Radboud Universiteit Nijmegen krijgt een aantal belangrijke subsidies. De afdeling krijgt naast acht NWO Exacte wetenschappensubsidies ook drie Cyber Security subsidies toegekend. De drie nieuwe subsidies hebben een waarde van ongeveer één miljoen euro.
Radboud Universiteit Nijmegen
Cyber Security is een lange-termijn onderzoeksprogramma van NWO en de ministeries van V&J, BZK, Defensie en EZ om de veiligheid van de digitale samenleving te vergroten. Van de negen gehonoreerde voorstellen komen er drie van de Radboud Universiteit. Professor Bart Jacobs, professor Frits Vaandrager en Dr. L. Batina kunnen dankzij de subsidies nieuwe projecten gaan opstarten.
Nieuwe onderzoeken
Bart Jacobs start met de subsidie nieuw onderzoek naar de automatische detectie van ‘backdoors’ in apparatuur. Backdoors zijn geheime ingangen die cyber-aanvallers in staat stellen apparaten op afstand binnen te dringen en over te nemen. Vaandrager wil met zijn project betere gereedschappen ontwikkelen om malware te detecteren en te onderzoeken. Het onderzoek van Batina gaat zich richten op bescherming tegen side channel aanvallen. Dit type aanvallen observeert, analyseert en interpreteert informatie die lekt uit een versleuteld systeem, om zo de beveiliging daarvan te omzeilen.
Het programma Cyber Security van NWO is gericht op de ontwikkeling van producten, diensten en kennis voor de veiligheid van de digitale samenleving. Cyber Security sluit aan op de Nationale Cyber Security Strategie (NCSS) van het kabinet en stimuleert samenwerkingsverbanden tussen het bedrijfsleven en de wetenschap, met het bedrijfsleven als leverancier en als klant.