Motiv introduceert DDoS APK Check

ICT Security-specialist Motiv introduceert de DDoS APK Check. Deze check brengt snel in kaart welke verbeteringen bedrijven kunnen doorvoeren om te voorkomen dat een DDoS-aanval de dienstverlening verstoort.
Motiv
Met de DDoS APK Check bepaalt Motiv hoe groot het risico is dat netwerken of websites ‘op zwart’ gaan door een DDoS-aanval. Ook brengt de check in kaart welke gevolgen een succesvolle DDoS-aanval kunnen hebben voor de dienstverlening van een organisatie. Op basis van een risicoafweging checkt het bedrijf samen met een ICT-architect of aanvullende beveiligingsmaatregelen noodzakelijk zijn en hoe deze eventuele maatregelen eruitzien. Motiv documenteert het volledige proces en licht het toe. Zo beschikt de aanbieder van de internetdiensten over een concrete afweging voor het versterken van de infrastructuur tegen DDoS-aanvallen.
De afgelopen maand zijn vooral banken veelvuldig doelwit geweest van DDoS-aanvallen. Ook websites van de rijksoverheid en de DigiD-voorziening zijn doelwitten waar in de media over gesproken is.
“We zien een trend dat alle typen organisaties doelwit kunnen zijn van een aanval, mogelijk met omzetverlies of reputatieschade tot gevolg”, signaleert Bastiaan Bakker, directeur Business Development bij Motiv. “Grootbanken en overheidsinstellingen lopen grotere risico’s en zullen aanvullende maatregelen moeten nemen. Organisaties met minder zichtbare publieke websites kunnen echter ook onderuit gaan. Met de DDoS APK Check bieden we een aanpak die volledig in lijn is met de geadviseerde richtlijnen van het Nationaal Cyber Security System (NCSC).”
Deze DDoS APK Check is beschikbaar tegen een standaardtarief.