Slechts 47 procent van bedrijven in de Benelux gebruikt een IAM-strategie

Nederlandse organisaties erkennen dat een vooruitstrevende aanpak van Identity & Access Management (IAM) noodzakelijk is voor het realiseren van innovatie en groei voor hun bedrijf. Tegelijkertijd blijken Nederlandse bedrijven echter in verhouding met andere Europese landen achter te lopen met de toepassing van IAM.
CA Technologies
Dit blijkt uit het onderzoek 'Digital identities and the open business', van CA Technologies. Slechts 47 procent van de organisaties uit de Benelux gebruikt op dit moment een IAM-strategie. Dit kan on-premise, on-demand of via een hybride-model zijn. Dit is het laagste gebruikspercentage van alle Europese landen, waarvoor een gemiddeld gebruikspercentage van 70 procent geldt. De bedrijven uit de Benelux die wel IAM toepassen, zijn hier overigens wel bijzonder succesvol in.
Drie belangrijke redenen waarom de authenticatie van maar ook het begrijpen van gebruikers belangrijk is voor het succes van Nederlandse bedrijven komen naar voren in het onderzoek. Maar liefst 84 procent van de ondervraagde organisaties uit de Benelux stelt zijn IT-toepassingen open voor gebruikers van klantenorganisaties, consumenten of beide. Dit percentage ligt in andere Europese landen op slechts 58 procent. Driekwart van de respondenten uit de Benelux geeft aan dat hun organisatie deze groepen toegang geeft tot IT-toepassingen om direct en online met externe gebruikers te kunnen handelen. Geavanceerde IAM maakt het in dit soort situaties mogelijk om op efficiënte wijze transacties tot stand te brengen.
Het toegenomen gebruik van clouddiensten is de tweede reden waarom authentificatie voor organisaties uit de Benelux van belang is. 31 procent van de bedrijven is het "eens" of "zeer eens" met de stelling dat IAM belangrijk is voor het leveren van toegang voor Software as a Service (SaaS) en andere cloudbronnen. Ongeveer 67 procent van de bedrijven uit de Benelux stelt daarnaast dat het gebruik van IAM-as-a-Service (IAMaaS) specifieke voordelen biedt. Zo zegt 63 procent dat het cloud-gebaseerde IAM-model het eenvoudiger maakt om samen te werken met externe gebruikers, stelt 60 procent dat het de managementkosten verlaagt en is 37 procent van mening dat IAMaaS de mogelijkheid biedt nieuwe online inkomstenbronnen te creëren.
Het groeiende gebruik van social media als de belangrijke bron voor identiteit is de derde reden en speelt eveneens een belangrijke rol. 74 procent van de respondenten uit de Benelux gebruikt social media al of is van plan het middel te gebruiken om potentiële klanten te identificeren en met hen te communiceren.
Het gebruik van social media leidt bovendien tot de opkomst van het bring-your-own-identity (BYOID)-concept, wat zowel op consumenten als op werknemers van toepassing is. CA Technologies voorspelt op basis van het onderzoek dat werknemers hun identiteiten zullen meenemen bij het wisselen van baan, net zoals dit al bij smartphones en andere apparaten met toegangsbeveiliging gebruikelijk is. Bepaalde IAMaaS-systemen configureren vooraf koppelingen naar social media-websites, wat zorgt voor een eenvoudige samenwerking tussen de bedrijfsprocessen en BYOID.
Voor het onderzoek zijn 337 Europese business en IT-professionals ondervraagd, waarvan 45 uit de Benelux (22 uit Nederland en 23 uit België).