PvdA: 'Geef consumenten standaard geld terug na fraude met online bankieren'

Consumenten moeten standaard hun geld terugkrijgen na fraude met internetbankieren, ook als zij zelf nauwelijks of geen maatregelen hebben genomen om zichzelf tegen dergelijke fraude te beveiligen. 'Nu krijgen slachtoffers van cybercrime alleen geld terug uit coulance. Banken bepalen van geval tot geval of ze geld teruggeven. De regels zijn niet duidelijk en dat moet afgelopen zijn.' Dit stelt PvdA-Kamerlid Nijboer in het AD.
PvdA: 'Geef consumenten standaard geld terug na fraude met online bankieren'
Wie slachtoffer wordt van fraude met internetbankieren is op dit moment afhankelijk van de coulance van banken, die in veel gevallen de consument schadeloos stellen. Banken stellen de laatste tijd echter steeds strengere eisen aan de maatregelen die consumenten nemen om cyberfraude te voorkomen. Zo willen sommige banken inmiddels geen schadevergoeding betalen als zij geen bescherming hebben tegen malware en virussen.
De PvdA is het niet eens met deze werkwijze en stelt dat banken te hoge eisen stellen aan de wijze waarop consumenten zichzelf beveiligen. Nijboer pleit dat consumenten altijd hun geld terug zouden krijgen op het moment dat zij slachtoffer zijn geworden van fraude met internetbankieren, ook als zij geen enkele vorm van beveiliging tegen malware en virussen hebben geïnstalleerd.