Google treft dagelijks 10.000 nieuwe malafide websites aan

Google spoort dagelijks 10.000 malafide websites op. Het gaat om websites die bezoekers proberen te infecteren met malware, maar ook om website waar cybercriminelen internetters proberen op te lichten. Dit blijkt uit Google's transparantierapport.
Google
Het bedrijf probeert gebruikers te beschermen tegen malafide websites door gedetecteerde websites te blokkeren en van een waarschuwing te voorzien. Gebruikers kunnen hierdoor de website alleen nog bezoeken als zij na de waarschuwing bewust doorklikken. De websites worden geblokkeerd in de webbrowsers Chrome, Firefox en Safari, maar ook in de Google-zoekmachine.
Google heeft zijn transparantierapport flink uitgebreid ten opzichte van eerdere versies, waardoor nu gedetailleerdere informatie te vinden is over de malafide websites. Zo blijkt zowel begin 2009 als begin 2013 een duidelijke toename zichtbaar te zijn van het aantal gedetecteerde en geblokkeerde malafide websites. Google stelt in totaal één miljard gebruikers te beschermen met zijn waarschuwingen.