Mobiel werken onderzoek Keala: antwoord op vraag naar apps schiet tekort

Is er vraag naar mobiele apps?
56% van de grote organisaties in ons land vragen actief naar mobiele apps. Meer dan 25% van de Top 500 bedrijven en instellingen interacteert via apps met externe klanten. Dat stijgt tot 40% in 2016. 75% van de onderzoeksrespondenten heeft geen mobiele bedrijfsstrategie. Organisaties die wel in het bezit zijn van een mobiele strategie hebben dat veelal nog niet belegd, gedeeld of toegekend aan personen of budgetten. Geen enkele organisatie twijfelt nog aan het nut van de inzet van apps voor zijn in- en externe klanten. Agis zorgverzekeringen, International Card Services en de Gemeente Assen blijken de meest mobiele organisaties van ons land te zijn. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van het eerste nationale onderzoek naar mobiel werken met apps onder grote organisaties binnen overheid en bedrijfsleven. Dit onderzoek is uitgevoerd door Keala Research & Consultancy in opdracht van IT-dienstverlener Sogeti.
“Het gebruik van apps voor het werk is niet te stoppen binnen organisaties. Ik ben onder de indruk van de adoptie van apps in de zakelijke omgeving. Niet alleen voor de interactie met klanten maar ook voor intern gebruik door medewerkers. Tegelijkertijd blijkt uit ons onderzoek dat grote organisaties niet altijd goed voorbereid zijn op de vraag naar apps. Er is veelal sprake van reactief gedrag. Investeringen richten zich vooral op voorzieningen zoals mobile devices en security. Daarentegen ontbreekt nog vaak een basisstructuur van plan, strategie, operationalisatie en heldere doelstellingen. Daar valt dus nog veel te winnen,” zegt Rolf Craenen, Business Line Manager Mobile van Sogeti.
Ontwikkeling zaken doen/diensten leveren via apps
Uit de resultaten van dit onderzoek valt verder op dat de ontwikkeling van apps veelal een samenspel is tussen business en IT. Daarbij voert ICT management nog steeds de boventoon. Voor de inzet van mobiele apps wordt het ICT-beveiligings- en toegangsbeleid aangepast. De eigen app store is voor 80% van de organisaties nog een brug te ver. Tenslotte blijkt uit het Keala onderzoek dat vooral commerciële organisaties zoals banken, verzekeraars en energiebedrijven een leidende positie willen ontwikkelen op het gebied van mobiel zakendoen.
Volgens Keala maken respectievelijk Agis Zorgverzekeringen, International Card Services BV en Gemeente Assen deel uit van de top 3 meest mobiele organisaties van ons land. Deze drie organisaties voldoen aan de volgende zeven criteria:
  1. medewerkers voeren (deels) hun werk uit via apps op hun mobiele apparaat;
  2. de organisatie heeft zelf apps ontwikkeld of laten ontwikkelen;
  3. klanten of andere externe relaties doen zaken via apps;
  4. het werken met mobiele toepassingen en apps wordt belangrijk geacht;
  5. de organisatie heeft concrete doelstellingen bepaald voor zijn mobiele strategie;
  6. de mobiele strategie is bepaald en actief gedeeld in de organisatie;
  7. de organisatie beschikt over een stuur- of taakgroep voor mobiele toepassingen.
Ruud Alaerdts, onderzoeker bij Keala Research & Consultancy: “Twee van de drie organisaties geven aan dat eigen apps een belangrijkere rol gaan spelen de komende jaren. Agis Zorgverzekeringen geeft daarnaast ook aan dat mobiel werken een centraal thema is, onderdeel van de organisatiedoelstellingen. En daarmee is deze verzekeraar de terechte winnaar. Het doet me verder deugd dat ook de overheid vertegenwoordigd is in de top 3. Dat terwijl alleen commerciële organisaties aangeven te gaan voor een leidende positie op mobiel zakendoen.”
Een samenvatting met de belangrijkste bevindingen van dit nationaal onderzoek naar mobiel werken met apps is te vinden op http://bit.ly/122HsgZ.
Dit onderzoek is in opdracht van Sogeti uitgevoerd door Keala in mei en juni 2013 onder 125 grote Nederlandse organisaties in de top van de zakelijke markt en de overheid. De resultaten van dit onderzoek naar mobiel werken met apps zijn gepresenteerd tijdens het Mobile evenement ‘Hoe mobiel is uw organisatie?’ op 26 juni 2013 in Houten. Zo’n 200 bezoekers hebben inspiratie opgedaan over visie en praktijk van de inzet van apps met sprekers van Wehkamp, Keala en auteur en trendwatcher Andreas Sjöstrom van Sogeti.