Sogeti lanceert Mobile App Scan

Organisaties krijgen binnen half uur inzicht in status van hun mobiele strategie
Sogeti lanceert de Enterprise Mobility Benchmark tool. Met deze Mobile App scan krijgen organisaties binnen een half uur inzicht in de status van mobiel werken met apps. Deze nieuwe Enterprise Mobility Benchmark tool helpt organisaties bovendien bij het maken van benodigde (vervolg)stappen voor de ontwikkeling van mobiel werken. De App scan geeft antwoord op vragen op het vlak van beleid, doelstellingen, richting, technologie, beheer en meetinstrumenten. De prestaties uit de benchmark tool worden direct vergeleken met vergelijkbare organisaties uit dezelfde sector. Of met organisaties van vergelijkbaar formaat in andere sectoren. Deze door Sogeti ontwikkelde scan is vandaag gelanceerd tijdens het Mobile klantenevenement in Houten.
Sogeti
Inzicht op basis van zes maatstaven
Om de mate van volwassenheid op het gebied van mobiel werken met apps vast te stellen, zijn zes kenmerken gedefinieerd voor de mobiele strategie van organisaties. Op te beginnen de beleidsregels: Welke afspraken zijn van toepassing? Welke functionarissen komen in aanmerking voor het werken met mobiele apparatuur zoals smartphones en tablets? Wat mogen medewerkers wel en niet doen op hun mobiele apparatuur? En welke budgettaire beperkingen zijn aan de orde? Doelstellingen vormen het tweede kenmerk. Welke concreet beschreven doelstellingen worden nagestreefd met de inzet van mobiel werken op korte en lange termijn? Zijn deze doelen in lijn met algemene bedrijfsdoelstellingen? Het derde kenmerk Richting geeft inzage in strategie en op welke in- en externe doelgroepen deze strategie is gericht. Technologie is het vierde kenmerk. Hiermee wordt in kaart gebracht welke platforms beschikbaar zijn, welke kanalen, en wat de eisen zijn voor beveiliging en gebruiksgemak. Op basis hiervan kunnen een efficiënte technische architectuur en mobiele oplossing worden ontwikkeld. Het kenmerk beheer richt de beheeromgeving in die past bij de organisatiedoelstellingen. Dit behelst het opzetten van projectbeheer om tot de juiste mobiele oplossing te komen tot aan het beheer van het mobiele platform. Daarbij zal voortdurende aanpassing nodig zijn. Het laatste kenmerk gaat over meetinstrumenten. Welke maatstaven zijn belangrijk om na te gaan of vastgestelde doelstellingen worden bereikt? Hoe wordt dat gemeten en welke analyses zijn nodig om de juiste concurrentiepositie te bepalen?
Rolf Craenen, Business Line Manager Mobile van Sogeti: “Wij hebben uitgebreide ervaring met de ontwikkeling van een mobiele strategie en apps voor grootzakelijke organisaties. Dat heeft ons geholpen bij de ontwikkeling van deze Mobile App scan. Deze tool is een belangrijk uitgangspunt voor de ontwikkeling van een effectieve mobile app aanpak. Uiteraard is dit geen eenmalige exercitie. Een mobiele strategie wordt voortdurend aangepast aan marktomstandigheden, overheidsregels en bedrijfsdoelstellingen.”
Nationaal onderzoek naar mobiel werken met apps
Deze Enterprise Benchmark Tool is gelanceerd tijdens de bijeenkomst ‘Hoe mobiel is uw organisatie?’ op 26 juni 2013 in Hotel Houten. Zo’n 200 bezoekers deden inspiratie op over visie en praktijk van de inzet van apps met sprekers van Wehkamp, Keala en auteur en trendwatcher Andreas Sjöstrom van Sogeti. Uit het door Keala gepresenteerde onderzoek blijkt dat mobiel werken met apps een niet te stoppen fenomeen is. In 2016 zal 40% van de ondervraagde organisaties gebruikmaken van apps.
“Het nut van apps is onomstotelijk bewezen. Kostenbesparingen en een betere dienstverlening naar in- en externe klanten zijn veelal de belangrijkste aanleiding voor de inzet van apps”, zegt Rolf Craenen.